Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Elusennol

06/04/23
Sioe ffasiwn yn codi arian at Apel Cemo Bronglais
GIG75
GIG75
05/04/23
Sialens #GIG75 i godwyr arian
21/03/23
Grŵp beiciau modur yn apelio am wyau Pasg a rhoddion ar gyfer taith wyau Pasg elusennol
20/03/23
Taith Tractorau'n Codi dros £2,000 ar gyfer Elusen GIG
03/03/23
Teulu yn cyfrannu at Apêl er cof am Tegwen
06/03/23
Noson bingo yn codi £2,000 i Uned Gofal Arbennig Babanod Sir Gaerfyrddin
28/02/23
Arwerthiant cacennau yn codi £1,000 i wasanaeth canser y pen a'r gwddf yn Sir Gaerfyrddin
23/02/23
Cymynrodd yn ariannu offer cardioleg i blant a phobl ifanc yn Sir Benfro
20/02/23
Her rhedeg 200km yn codi £1,500 i elusen y GIG
15/02/23
Codwr arian yn cwblhau 40 sesiwn nofio dŵr oer i godi arian ar gyfer ward dementia Sir Benfro
13/02/23
Diwrnod hen ffyrdd o weithio yn codi £800 ar gyfer ward strôc yn Sir Benfro
07/02/23
Darllenydd Newyddion yn rhedeg Hanner Marathon Caerdydd i gefnogi Uned Gofal Dwys
27/01/23
Mae Cronfa Gymunedol Leol Co-op yn codi dros £2,200 i elusen GIG
27/01/23
Mae Cymdeithas Cadwraeth Hen Beiriannau wedi codi £3,500 ar gyfer uned cemotherapi
22/01/23
Elusen yn prynu fframiau cerdded ar gyfer Ysbyty Bronglais
20/01/23
Mae rhediad teganau Nadolig grŵp beiciau modur wedi casglu cannoedd o deganau ac wedi codi £6,955 at elusen
15/01/23
Ysbyty Llwynhelyg yn cael cadair trawma newydd gwerth £6,000 diolch i Elusennau Iechyd Hywel Dda
08/01/23
Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn cefnogi unedau cemotherapi
04/01/23
"Rhedwch dros #EichElusenGIG yn 2023!"
31/12/22
Elusennau Iechyd Hywel Dda yn prynu deunyddiau celf a chrefft ar gyfer ward plant
Dilynwch ni: