Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Elusennol

03/10/23
Tad a merch yn cerdded 175 milltir ar gyfer gwasanaethau canser Sir Benfro
05/10/23
Clwb cinio yn codi dros £3,000 ar gyfer Uned Cemo Bronglais
25/09/23
Elusen y GIG yn ariannu adnewyddu ystafell staff Glangwili
13/09/23
Staff a myfyrwyr y Brifysgol yn codi miloedd i Uned Ddydd Cemotherapi Bronglais
17/09/23
Elusen GIG yn ariannu hyfforddiant Hyfforddwyr Iechyd ar gyfer nyrs glinigol arbenigol
12/09/23
Côr roc a phop yn codi £3,000 i elusen y GIG
10/09/23
Bydd gwasanaeth newydd ym Mronglais yn cefnogi dioddefwyr cam-drin domestig
30/08/23
Naid am Nawdd yn codi £2,000 i Ysbyty De Sir Benfro
23/08/23
Diwrnod golff elusennol yn codi dros £2,000 i elusen GIG
22/08/23
Taith gerdded arfordirol yn codi dros £2,500 ar gyfer gwasanaethau eiddilwch yn Llwynhelyg
03/09/23
Elusen y GIG yn ariannu cadeiriau arbenigol gwerth dros £5,000 ar gyfer cleifion strôc
20/08/23
Mae rhoddion elusennol yn ariannu clustogau lleddfu pwysedd i'w defnyddio ledled Sir Gaerfyrddin
27/08/23
Rhoddion elusennol yn ariannu sbiromedr ar gyfer Ysbyty Glangwili
13/08/23
Elusen yn ariannu sesiynau addysgol i blant a phobl ifanc â diabetes
12/08/23
Codwyd £800 ar gyfer tîm bydwreigiaeth profedigaeth yn Ysbyty Glangwili
11/08/23
Pâr codi arian yn herio y Tri Chopa Cenedlaethol
09/08/23
Cyfeillion Gofal Iechyd Crymych yn rhoi dros £4000
05/08/23
Teulu yn codi dros £2,000 i Ysbyty Llwynhelyg
06/08/23
Elusen y GIG yn ariannu hyfforddiant rhagnodi meddyginiaeth ffordd o fyw ar gyfer nyrs glinigol arbenigol
04/08/23
Diweddariad Prosiect Cemo Bronglais
Dilynwch ni: