Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Elusennol

26/07/23
Agor gardd fyfyrio COVID-19 yn Ysbyty Tywysog Philip
30/07/23
Mae offer biopsi a ariennir gan elusen yn dod â manteision mawr i gleifion Hywel Dda
28/07/23
Ysgol Gynradd Felinfach yn codi dros £700 ar gyfer Uned cemo Bronglais
23/07/23
Staff yn Ysbyty Llwynhelyg yn derbyn hyfforddiant dementia diolch i gronfeydd elusennol
17/07/23
Nyrsys ICU yn ymgymryd â Hanner Marathon Caerdydd i godi arian ar gyfer Glangwili
15/07/23
Triawd codi arian yn codi swm gwych o £27,500 ar gyfer yr uned cemotherapi yn Llwynhelyg
16/07/23
Mae elusen GIG yn ariannu pethau ymolch ar gyfer cleifion mewnol ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
08/07/23
Gwerthiant blychau nythu adar yn codi dros £3,000 i Llwynhelyg
27/06/23
Tim Evans yn ymgymryd a Phenwythnos Cwrs Hir i godi arian ar gyfer uned cemo Ysbyty Tywysog Philip
23/06/23
Noson bingo yn codi £1,300 i Ysbyty Llwynhelyg
22/06/23
Ford Gron Dinbych-y-pysgod yn rhoi £1,250 i Uned Gofal Arbennig i Fabanod
21/06/23
Brawd a chwaer yn ymgymryd â her Penwythnos Cwrs Hir er budd elusen
21/06/23
Nyrsys canser Bronglais yn cael syrpreis mewn cyfres newydd ar S4C
09/07/23
Cit newydd ar gyfer Uned Gofal Arbennig Babanod Ysbyty Glangwili, diolch i roddion
20/06/23
The Hoptimist yn codi £4,500 ar gyfer gwasanaethau canser y pen a'r gwddf
18/06/23
Mae ward y plant yn derbyn gwerth dros £8,000 o offer chwarae diolch i gronfeydd elusennol
25/06/23
Elusen GIG yn ariannu Therapi Gwybyddol Ymddygiadol ar gyfer cleifion sy'n cael triniaeth gwrth-ganser sydd â symptomau menopos
13/06/23
Tad a merch i gerdded 175 milltir ar gyfer gwasanaethau canser Sir Benfro
12/06/23
Capel yn cyfrannu £1,000 at Apêl Cemo Bronglais
09/06/23
Co-op Tywyn yn codi £1,300 ar gyfer Apêl Cemo Bronglais
Dilynwch ni: