Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Elusennol

27/11/23
Apel yn anelu at godi £100,000 ar gyfer gerddi therapiwtig newydd yn Ysbyty Tywysog Philip
22/11/23
Mae Tregroes Waffles wedi codi dros £1,000 ar gyfer y Gronfa Dymuniadau
20/11/23
Mae Elusen GIG Leol yn cynnig lleoedd am ddim i gefnogwyr yn Hanner Marathon Llanelli
26/11/23
Elusen y GIG yn prynu teledu ar gyfer ward strôc ac adsefydlu Ysbyty Tywysog Phillip
19/11/23
Cyflenwadau gardd a ariennir gan elusennau yn hyrwyddo therapi garddwriaethol
14/11/23
Tîm Her Arfordir Ceredigion yn codi dros £24,000 ar gyfer Uned Strôc Bronglais
10/11/23
Apêl elusen y GIG am anrhegion Nadolig bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr
10/11/23
Sioe flynyddol Clwb Henebion yn codi £200 i elusen GIG
12/11/23
Elusen y GIG yn ariannu cadair archwilio gwerth dros £5,500 ar gyfer cleifion gynaecoleg
07/11/23
Dawns yn codi dros £3,000 ar gyfer Uned Asesu Meddygol Acíwt
08/11/23
Noson cwis, canapé a choctels yn codi £400 ar gyfer uned cemo
05/11/23
Elusen y GIG yn prynu setiau teledu ar gyfer Uned Gofal Dwys Glangwili
04/11/23
Mae rhoddion wedi ariannu hamper a radio DAB ar gyfer ward Bronglais
02/11/23
Grŵp beiciau modur yn apelio am deganau a rhoddion ar gyfer taith teganau elusennol
03/11/23
Naid am Nawdd er budd eich elusen GIG
30/10/23
Mae elusen GIG yn eich herio i ymgymryd â llinell sip gyflymaf yn y byd
31/10/23
Codwr arian i ymgymryd â 14 marathon mewn 14 diwrnod ar gyfer uned cemo
25/10/23
Tîm N2S yn beicio hyd Cymru i godi arian ar gyfer uned cemo
23/10/23
Meithrinfa yn codi arian ar gyfer uned cemo
22/10/23
Elusen GIG yn ariannu adnoddau cymorth canser i helpu cleifion a theuluoedd
Dilynwch ni: