Neidio i'r prif gynnwy

Hanner Marathon Caerdydd

 

Ymunwch â thîm Elusennau Iechyd Hywel Dda ym mis Hydref i redeg fel nad ydych erioed wedi rhedeg o’r blaen yn y ras ffordd wastad, gyflym, eiconig o amgylch prifddinas Cymru!

 

Am y Marathon

Mae Hanner Marathon Caerdydd Principality (yn agor mewn tab newydd) wedi tyfu i fod yn un o’r rasys ffordd mwyaf cyffrous yn y Deyrnas Unedig. Mae bellach yn un o hanner marathonau mwyaf Ewrop a dyma ddigwyddiad cyfranogiad torfol a chodi arian aml-elusen mwyaf Cymru.

 

Sut ydw i’n cymryd rhan?

Mae'r holl leoedd wedi'u cymryd. I'w roi ar y rhestr wrth gefn, e-bostiwch: CodiArian.HywelDda@wales.nhs.uk

Mae pob cystadleuydd yn derbyn potel ddŵr Elusennau Iechyd Hywel Dda a chrys T elusen cyn y digwyddiad.

Ar ôl cwblhau'r digwyddiad, anfonir tystysgrif a medal at bob ymgeisydd.

 

Addewid codi arian

Gofynnwn i chi addo codi isafswm o £250 mewn nawdd i’n helusen. Sylwch y gallwch ddewis cefnogi ysbyty, ward, gwasanaeth neu adran benodol NEU gallwch ddewis codi arian at ddibenion elusennol cyffredinol. Mae codi arian at ddibenion elusennol cyffredinol yn golygu y bydd eich arian yn cael ei wario lle a phryd y mae ei angen fwyaf.

 

Oes gennych chi le eich hun? Beth am godi arian i ni?

Os oes gennych chi le eich hun yn Hanner Marathon Caerdydd, beth am godi arian ar gyfer eich elusen GIG?

Byddwch yn derbyn potel ddŵr Elusennau Iechyd Hywel Dda a chrys T elusen cyn y digwyddiad, a thystysgrif a medal ar ôl y digwyddiad. Byddwch hefyd yn derbyn yr holl help sydd ei angen arnoch i godi arian ar gyfer eich GIG lleol. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch.

 

Diolch am eich cefnogaeth - a mwynhewch y ras!

Dilynwch ni: