Neidio i'r prif gynnwy

Hanner Marathon Caerdydd

 

Ymunwch â thîm Elusennau Iechyd Hywel Dda ym mis Hydref i redeg fel nad ydych erioed wedi rhedeg o’r blaen yn y ras ffordd wastad, gyflym, eiconig o amgylch prifddinas Cymru!

 

Am y Marathon

Mae Hanner Marathon Caerdydd Wizz Air (agor mewn dolen newydd) wedi tyfu i fod yn un o’r rasys ffordd mwyaf cyffrous yn y Deyrnas Unedig. Mae bellach yn un o hanner marathonau mwyaf Ewrop a dyma ddigwyddiad cyfranogiad torfol a chodi arian aml-elusen mwyaf Cymru.

 

Sut ydw i’n cymryd rhan?

Bydd ein lleoedd cyfyngedig yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. Mae mynediad yn agored i gadeiriau olwyn. I gystadlu, dilynwch y camau isod:

  1. Cliciwch yma i lenwi ein ffurflen cais ar-lein (agor mewn dolen newydd)
  2. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich ffurflen cais wedi ei chwblhau, byddwch yn derbyn gwahoddiad e-bost gan drefnydd y digwyddiad yn gofyn i chi ymuno â #TîmHywelDda. Dilynwch y cyfarwyddiadau i sicrhau eich lle am ddim.

Yna byddwch yn derbyn e-bost oddi wrthym yn cadarnhau eich lle, a byddwn yn cysylltu â chi i'ch helpu i godi arian ar gyfer eich elusen GIG leol!

Mae pob cystadleuydd yn derbyn potel ddŵr Elusennau Iechyd Hywel Dda a chrys T elusen cyn y digwyddiad.

Ar ôl cwblhau'r digwyddiad, anfonir tystysgrif a medal at bob ymgeisydd.

 

Addewid codi arian

Gofynnwn i chi addo codi isafswm o £250 mewn nawdd i’n helusen. Sylwch y gallwch ddewis cefnogi ysbyty, ward, gwasanaeth neu adran benodol NEU gallwch ddewis codi arian at ddibenion elusennol cyffredinol. Mae codi arian at ddibenion elusennol cyffredinol yn golygu y bydd eich arian yn cael ei wario lle a phryd y mae ei angen fwyaf.

 

Diolch am eich cefnogaeth - a mwynhewch y ras!

Dilynwch ni: