Neidio i'r prif gynnwy

Gwella cymunedau lleol

Yn y llun: galw heibio amlddiwylliannol Llanelli a dosbarth ESOL

 

Ariannu'r NHS Charities Together brosiect allgymorth a gafodd “effaith sylweddol” ar gymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.


Mae'r prosiect allgymorth wedi gweld tîm o weithwyr cymunedol yn estyn allan at bobl o leiafrifoedd ethnig sy'n byw yn yr ardal i helpu i fynd i'r afael â'r anghydraddoldebau iechyd y maent yn eu profi.

 

Darparu buddion diriaethol


Mae cyflawniadau penodol y prosiect allgymorth hwn yn cynnwys:

  • cynnydd yn nifer y cymunedau lleiafrifoedd ethnig sy’n cael y brechlyn COVID-19
  • mwy o fynediad at wasanaethau gofal iechyd a chymorth cyfathrebu (gan gynnwys gwasanaethau cyfieithu ar y pryd)
  • teithiau cerdded lles i fenywod o gymunedau lleiafrifoedd ethnig a oedd yn annog cefnogaeth cymheiriaid ac yn brwydro yn erbyn unigrwydd ac arwahanrwydd
  • cysylltiadau gwell â chymunedau Teithwyr
  • Gwell gwelededd o ddarparwyr gwasanaeth yn y gymuned.


Ysbrydoli newid ac arloesi

 

Dywedodd Jo McCarthy, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Yr hyn sydd wedi bod yn gadarnhaol iawn am y prosiect allgymorth yw ein bod wedi gallu dysgu cymaint am y ffordd orau o ddarparu gofal iechyd i’n cymunedau amrywiol.”

Ychwanegodd Helen Sullivan, Pennaeth Partneriaethau, Amrywiaeth a Chynhwysiant y bwrdd iechyd: “Bydd y tîm yn parhau i adeiladu ar y cysylltiadau presennol ag asiantaethau a phartneriaid eraill, ac yn gweithio i estyn allan i hyd yn oed mwy o gymunedau, grwpiau ac unigolion.”

Dilynwch ni: