Neidio i'r prif gynnwy

Codi arian ar gyfer #EichElusenGIG

Codwyr arian

Mae ein codwyr arian wedi gwneud popeth o ddringo mynyddoedd a rhedeg marathonau i dawelwch noddedig i bobyddion cacennau i godi arian! I ymuno â’n byddin o godwyr arian, dilynwch y camau syml hyn…

 

  • Cam 1 – Cofrestrwch eich codi arian

Os hoffech godi arian ar gyfer eich elusen GIG, y peth cyntaf i'w wneud yw rhoi gwybod i ni eich bod yn bwriadu codi arian, a sut y byddwch yn codi arian.

Mae ein tîm codi arian wrth law i gynnig cymorth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych a’ch helpu cymaint ag y gallwn:

Rhif ffôn: 01267 239815

E-bost:  Codiarian.HywelDda@wales.nhs.uk

 

  • Camau nesaf


Mae'r camau nesaf yn cynnwys hyrwyddo'ch codi arian, talu'ch arian i mewn, a rhannu'ch stori. Mae ein pecyn cymorth codi arian (agor mewn dolen newydd) yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gymryd y camau hyn, yn ogystal â digon o syniadau codi arian ac ysbrydoliaeth. Lawrlwytho fersiwn argraffadwy yma (agor mewn dolen newydd).

 

Codi arian seiclwr

 

 

Dilynwch ni: