Neidio i'r prif gynnwy

Eich effaith

Staff â theganau plant

Nid yw'r rhoddion elusennol hael a dderbyniwn gan gleifion, eu teuluoedd a'n cymunedau lleol yn disodli cyllid y GIG, ond fe'u defnyddir i ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau y tu hwnt i'r hyn y gall y GIG ei ddarparu.

Mae ein helusen yn codi ac yn dosbarthu arian i wella ein gwasanaethau GIG lleol trwy:

  • Gynnig cysuron ychwanegol i gleifion i wneud yr amser a dreulir yn yr ysbyty yn fwy cyfforddus
  • Darparu'r offer meddygol mwyaf diweddar ar gyfer diagnosis a thriniaeth
  • Creu amgylchedd mwy croesawgar i gleifion, eu teuluoedd a staff
  • Cefnogi mentrau dysgu a datblygu a llesiant staff
  • Gwella gofal yn ein cymunedau lleol
  • Cyflawni mentrau byw'n iach a hybu iechyd.

 

Bydd eich codi arian yn cael effaith fawr ar brofiadau cleifion, defnyddwyr gwasanaeth, teuluoedd a staff. Er enghraifft...

 

Mae eich rhoddion yn cael effaith ym mhob maes darparu gwasanaeth. Er enghraifft, maen nhw yn...

Cliciwch yma am y newyddion diweddaraf ar sut mae eich codi arian yn gwneud gwahaniaeth (agor mewn dolen newydd)

Dilynwch ni: