Neidio i'r prif gynnwy

Cofiwch anwylyd

Mae cofio anwylyd gyda rhodd er cof amdano yn ffordd wych o anrhydeddu person arbennig yn ystod cyfnod anodd. Drwy ddewis cefnogi eich elusen GIG leol bydd cof eich anwyliaid yn ein helpu i wella gwasanaethau GIG lleol.

Cysylltwch â'n tîm codi arian (agor mewn dolen newydd) a all eich cefnogi gydag unrhyw gwestiynau a allai fod gennych am ein cefnogi fel hyn.

 

Rhoi er cof

Mae cronfa deyrnged i Elusennau Iechyd Hywel Dda yn gofeb ar-lein y gallwch ei chreu a’i phersonoli er cof am rywun annwyl; mae’n lle i chi gofio a dathlu bywyd rhywun sy’n arbennig i chi. Gallwch sefydlu eich cronfa deyrnged yn www.muchloved.com (agor mewn dolen newydd)

Mae sefydlu cofeb ar-lein yn caniatáu ichi greu teyrnged bersonol i'ch anwylyd a rhannu lluniau, fideos a straeon wrth godi arian gwerthfawr i elusen sy'n agos at eich calon.

Dewisodd llawer o deuluoedd rannu manylion eu tudalen ‘Er Cof’ gyda ffrindiau a theulu trwy gyfryngau cymdeithasol, hysbysiadau coffa ac yn nhrefn gwasanaeth yn yr angladd.

Bydd rhoddion a wneir fel hyn yn cyfrannu at deyrnged barhaol i'ch anwylyd sy'n caniatáu inni fuddsoddi yn ein gwasanaethau gofal iechyd lleol.

 

Casgliadau angladd

Os byddai’n well gennych drefnu casgliad angladd mwy traddodiadol, gallwch drefnu gyda’r trefnydd angladdau o’ch dewis i ofyn i gyfraniadau gael eu rhoi i Elusennau Iechyd Hywel Dda yn lle rhoi blodau. Gallwn ddarparu amlenni rhoddion sy’n ein galluogi i gasglu Cymorth Rhodd, sy’n cynyddu gwerth rhoddion gan drethdalwyr y DU 25% heb unrhyw gost ychwanegol i’r rhoddwr. Gall y trefnwyr angladdau ddelio â hyn ar eich rhan a sicrhau bod pob rhodd yn cael ei anfon yn uniongyrchol i’r elusen. Er mwyn coladu pob derbynneb yn effeithiol, maent fel arfer yn caniatáu rhwng pedair a chwe wythnos cyn anfon y rhoddion hyn ymlaen atom.


Dylid gwneud sieciau'n daladwy i Elusennau Iechyd Hywel Dda a gellir eu hanfon ymlaen at Elusennau Iechyd Hywel Dda, Hafan Derwen, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA31 3BB.

Dilynwch ni: