Neidio i'r prif gynnwy

Ariannu'r dechnoleg ddiweddaraf

Diolch i'ch rhoddion, prynodd Elusennau Iechyd Hywel Dda bedwar peiriant Electrocardiogram (ECG) am gost o fwy na £32,000 i Ysbyty Llwynhelyg yn Sir Benfro.

Mae gan yr Uned Gofal Brys Yr Un Diwrnod (SDEC), yr Uned Penderfyniadau Clinigol Oedolion (ACDU) a Wardiau 9 a 12 yn Ysbyty Llwynhelyg eu peiriannau ECG pwrpasol eu hunain erbyn hyn.


Gwella profiad y claf

Trwy brynu'r offer a'r dechnoleg ddiweddaraf, mae cronfeydd elusennol yn gwella gofal cleifion a chymorth staff i ddarparu'r gwasanaeth mwyaf effeithlon y gallant.


Dywedodd Helen Johns, Rheolwr Gwasanaeth Ysbyty ar gyfer Gofal Heb ei Drefnu: “Mae cael ein peiriannau ECG pwrpasol ein hunain, yn hytrach na’u rhannu â wardiau eraill, yn golygu y bydd gofal yn cael ei ddarparu yn y modd mwyaf amserol, gan wella profiad y claf.”

 

Mae eich rhoddion yn gwneud byd o wahaniaeth

Nid yw’r rhoddion elusennol hael a gawn gan gleifion, eu teuluoedd a’n cymunedau lleol yn disodli cyllid y GIG ond fe’u defnyddir i ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu.


Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i brynu’r offer a’r dechnoleg ddiweddaraf a all gael effaith hynod gadarnhaol ar ein gwasanaethau GIG lleol.

 

Dilynwch ni: