Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Elusennol

11/06/23
Prynu tecylyn tynnu sylw Buzzy Bee diolch i gronfeydd elusennol
09/06/23
Carfan nyrsio yn cerdded y promenâd ar gyfer Uned Cemo Bronglais
10/06/23
Côr meibion yn helpu i godi dros £4,000 ar gyfer uned ddydd cemotherapi
07/06/23
Naid am Nawdd er budd eich elusen GIG
04/06/23
Elusen GIG yn ariannu cyrsiau rhedeg i staff
28/05/23
Rhoddion elusennol yn helpu i ariannu offer dadansoddi nwy meddygol newydd
25/05/23
Taith feiciau cwad yn codi £3,000 ar gyfer Apêl Cemo Bronglais
21/05/23
Stiliwr ymchwiliol newydd i gleifion gastroenteroleg
17/05/23
Clwb Pwerdy Penfro yn codi £7,000 ar gyfer Ysbyty Llwynhelyg
14/05/23
Elusen y GIG yn prynu matresi wedi'u gwresogi ar gyfer Uned Gofal Arbennig Babanod
07/05/23
Bydd £200,000 o offer newydd yn helpu cleifion cardioleg yn Ysbyty Llwynhelyg
04/05/23
Clwb rygbi yn codi £500 ar gyfer Uned Gofal Arbennig Babanod Sir Gaerfyrddin
01/05/23
Teulu yn codi dros £2,000 i Uned Gofal Arbennig i Fabanod Sir Gaerfyrddin
30/04/23
Elusen y GIG yn prynu setiau teledu ar gyfer ward plant Ysbyty Bronglais
21/04/23
Codi £16,700 i elusen y GIG er cof am David Gwynfor Lewis
19/04/23
Tim o chwech yn codi £4,000 ar gyfer Apêl Cemo Bronglais
17/04/23
Elusen y GIG yn prynu 50 o ddyfeisiau symudol ar gyfer cleifion y galon
13/04/23
Swper cynhaeaf Bro Aeron Mydr yn codi £600 ar gyfer Apêl Cemo Bronglais
13/04/23
Elusen GIG yn prynu teganau meddal ar gyfer Uned Gofal Arbennig Babanod
06/04/23
Cymhorthion hyfforddi ar gyfer staff bydwreigiaeth Hywel Dda
Dilynwch ni: