Neidio i'r prif gynnwy

Gwella amgylcheddau

Diolch i'ch rhoddion, rydym wedi prynu chwe mainc ar gyfer staff y tu allan i ardaloedd gorffwys yng nghanolfannau iechyd Hwlffordd, Doc Penfro ac Aberdaugleddau.

Bydd y meinciau, sydd wedi’u gwneud o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu, yn ei gwneud hi’n haws i staff Hywel Dda gael mynediad i fannau allanol wrth gymryd egwyl.

Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth Busnes Joanne Riggs: “Gyda staff yn treulio mwy o amser ar eu cyfrifiaduron yn ystod y pandemig, yn cynnal clinigau rhithwir a chyfarfodydd, bydd cael mannau eistedd ychwanegol y tu allan yn helpu i hyrwyddo eu lles.

“Mae’r mannau gwyrdd, tawel hyn yn annog staff i gael egwyl benodol i ffwrdd o’u desgiau.”

Yn y llun mae rhai o staff Canolfan Iechyd Doc Penfro gyda'u meinciau newydd.

 

Dilynwch ni: