Neidio i'r prif gynnwy

Long Course Weekend Wales

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Gweithgaredd Cymru fel partner “Powered By” ar gyfer Hanner Marathon Cymru 2024. Mae’r bartneriaeth hon yn cynnig LLEOEDD AM DDIM i’n codwyr arian mewn digwyddiadau ar draws Long Course Weekend Wales 2024 i gyd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ynglŷn â Long Course Weekend

Cynhelir y Long Course Wales yn Ninbych-y-pysgod o ddydd Gwener 21ain i ddydd Sul 23 Mehefin 2024 ac mae gennym nifer cyfyngedig o leoedd ar gael ym mhob digwyddiad:

  • Dydd Gwener 21ain Mehefin - Digwyddiad Nofio i Blant a LCWKinder Cymru
  • Dydd Sadwrn 22ain Mehefin - Chwaraeon Cymru – opsiynau 40 milltir, 70 milltir neu 112 milltir
  • Dydd Sul 23ain Mehefin - Marathon Cymru, Hanner Marathon, 10k neu 5k.

 

Sut i gofrestru?

Bydd ein lleoedd cyfyngedig yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. I gystadlu, dilynwch y camau isod:

1. Cliciwch yma (agor mewn dolen newydd) i lenwi ein ffurflen archebu ar-lein.

2. Byddwch wedyn yn derbyn gwahoddiad e-bost i lenwi ffurflen gofrestru Activity Events Wales. Bydd yr e-bost yn cynnwys cod unigryw rydych chi'n ei ddefnyddio i hawlio'ch lle am ddim.

3. Yna byddwn mewn cysylltiad i'ch helpu i godi arian ar gyfer eich elusen GIG leol!

Mae pob cystadleuydd yn derbyn potel ddŵr Elusennau Iechyd Hywel Dda a chrys T elusen cyn y digwyddiad. Ar ôl cwblhau'r digwyddiad, anfonir tystysgrif a medal at bob ymgeisydd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addewid codi arian

Gofynnwn i chi addo codi isafswm mewn nawdd ar gyfer ein helusen, fel a ganlyn:

  • The Wales Swim (1.2 or 2.4 miles): £250
  • Children’s Event (LCKinder): £25
  • The Wales Sportive – 40, 70 and 112 mile: £200
  • The Wales Marathon: £300
  • The Half Marathon: £250
  • 10k: £100
  • 5k: £50.

Gallwch ddewis cefnogi ysbyty, ward, gwasanaeth neu adran benodol NEU gallwch ddewis codi arian at ddibenion elusennol cyffredinol. Mae codi arian at ddibenion elusennol cyffredinol yn golygu y bydd eich arian yn cael ei wario lle a phryd y mae ei angen fwyaf.

 

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau?

Os hoffech wybod mwy am y LongCourseWales, cysylltwch â ni!

Gallwch ein ffonio ar 01267 239815 neu anfon e-bost atom yn CodiArian.HywelDda@wales.nhs.uk.

 

Diolch am eich cefnogaeth - a mwynhewch y digwyddiad!

Dilynwch ni: