Neidio i'r prif gynnwy

Rhoddion elusennol yn ariannu sbiromedr ar gyfer Ysbyty Glangwili

Yn y llun uchod o'r chwith i'r dde: Zara Dunleavy, Nyrs Resbiradol; Marian Davies, Nyrs Glinigol Anadlol Arbenigol a Debra Hughes, Nyrs Anadlol.

 

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, wedi gallu ariannu sbiromedr ar gyfer Ysbyty Glangwili diolch i roddion hael.

Defnyddir sbiromedr i ganfod a monitro cyflyrau'r ysgyfaint fel syndrom Guillain-Barré, anhwylder awto-imiwn sy'n effeithio ar y nerfau.

Mae sbiromedr yn asesu pa mor dda mae eich ysgyfaint yn gweithio trwy fesur faint o aer rydych chi'n ei anadlu, faint rydych chi'n anadlu allan, a pha mor gyflym rydych chi'n anadlu allan.

Dywedodd Marian Davies, Nyrs Glinigol Anadlol Arbenigol: “Rydym yn hynod ddiolchgar am y rhoddion sydd wedi galluogi’r sbiromedr i gael ei brynu ar gyfer Ysbyty Glangwili.


“Bydd yr offer newydd yn ein galluogi i ganfod gwendid diaffram claf a nodi’r angen am gynnydd posibl mewn gofal. Mae hefyd yn ein galluogi i gynnal sbirometreg yn y clinig, sy'n ein galluogi i deilwra triniaeth ac yn lleihau'r llwyth gwaith ar gyfer yr adran cardio-anadlol."

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

Dilynwch ni: