Neidio i'r prif gynnwy

Elusen GIG yn ariannu hyfforddiant Hyfforddwyr Iechyd ar gyfer nyrs glinigol arbenigol

Yn y llun uchod: Janet Bower; Nyrs Glinigol Arbenigol Niwro-Oncoleg

 

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, wedi gallu ariannu rhaglen hyfforddi Hyfforddwyr Iechyd ar gyfer Janet Bower, Nyrs Glinigol Arbenigol Niwro-Oncoleg diolch i roddion hael.

Mae hyfforddiant iechyd yn ffordd o gefnogi pobl i osod nodau a magu hyder i chwarae rhan weithredol yn eu hiechyd a'u lles.

Cymerodd Janet, sy’n cefnogi ac yn gofalu am bobl o bob rhan o ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda sydd wedi cael diagnosis o diwmor cychwynnol ar yr ymennydd, ran mewn rhaglen hyfforddi pedwar diwrnod ar gyfer Hyfforddwyr Iechyd.

Dywedodd Janet: “Rwy’n hynod ddiolchgar bod cronfeydd elusennol wedi caniatáu i mi ddilyn yr hyfforddiant Hyfforddwyr Iechyd.

“Mae cymhwyso egwyddorion hyfforddiant iechyd i bractis nyrsio confensiynol yn ddull newydd a newydd. Bydd manteision uniongyrchol i’w gweld o ran gwella ansawdd bywyd, cymhelliant ac ymgysylltiad pobl y mae tiwmorau ar yr ymennydd yn effeithio arnynt.

“Fel nyrs, gallwn ganolbwyntio ar lwybrau triniaeth neu sgil-effeithiau, ond mae hefyd yn bwysig cefnogi pobl i nodi’r pethau sy’n bwysig iddyn nhw.

“Ers cwblhau’r hyfforddiant hwn, rwyf wedi gallu cymhwyso’r hyn a ddysgais i fy ngwaith mewn sawl ffordd gan gynnwys helpu pobl i wella eu cwsg neu osod nodau bach ond cynaliadwy. Dysgom lawer o sgiliau ymarferol, modelau ymarfer a damcaniaethau fel rhan o’r hyfforddiant ac rwy’n ddiolchgar iawn am y cyfle i fod wedi’i wneud.”

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

Dilynwch ni: