Neidio i'r prif gynnwy

Naid am Nawdd yn codi £2,000 i Ysbyty De Sir Benfro

Yn y llun uchod: Tracy George, Prif Nyrs, Rebecca Richards, Uwch Brif Nyrs a Denise Davies, Nyrs Gyswllt Rhyddhau

 

Mae tri aelod o staff o Ward Sunderland yn Ysbyty De Sir Benfro wedi herio naid am nawdd elusennol i godi arian ar gyfer y ward.


Cymerodd Bex, Tracy a Denise ran yn y naid am nawdd tandem elusennol yn Skydive Swansea ar 3 Mehefin 2023.

Codwyd £2,000 ar gyfer gweithgareddau i gleifion ar Ward Sunderland, ward adsefydlu â 40 gwely.

Dywedodd Rebecca Richards, Nyrs Arweiniol Clinigol - Ysbytai Cymunedol Sir Benfro: “Roedd y naid o’r awyr yn brofiad gwych i’r tri aelod o staff o Ward Sunderland.

“Rwyf mor falch ei fod wedi bod yn ddiwrnod heulog ac roeddem wedi gallu cyrraedd ein targed trwy ein tudalen JustGiving a rhoddion ariannol. Rydyn ni eisiau dweud diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ein cefnogi.”

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

Dilynwch ni: