Neidio i'r prif gynnwy

Hanner Marathon Llanelli

 

Ymunwch â thîm Elusennau Iechyd Hywel Dda fis Medi yma yn Hanner Marathon Llanelli a byddwch yn rhan o ddigwyddiad epig! Byddwch yn dilyn cwrs arfordirol sy'n berffaith ar gyfer rhedwyr newydd, y rhai sy'n dilyn PB, neu'r rhai sy'n hyfforddi ar gyfer marathon.

 

Am y Hanner Marathon

Bydd Hanner Marathon Llanelli yn dechrau ac yn gorffen yng nghartref tîm rygbi y Scarlets, Parc y Scarlets. Bydd y rhedwyr yn mynd heibio i gerflun enwog Ray Gravell ac yn camu ar lwybr arfordirol hardd y Mileniwm i fwynhau rhai o'r golygfeydd gorau sydd gan Sir Gaerfyrddin i'w cynnig!

Buddion Rhedwr:

  • Mynediad i Ardal Elusennol VIP, gan gynnwys lluniaeth ar y diwedd
  • Mynediad i Realbuzz Club, canolfan hyfforddi ar-lein unigryw, gan gynnwys medalau Her
  • Medal codi arian unigryw (un dyluniad ar draws yr holl ddigwyddiadau)
  • Bib unigryw, gan gynnwys dyrannu rhifau
  • iTab Unigryw
  • Tylino ar ôl y ras.

 

Sut ydw i’n cymryd rhan?

Bydd ein lleoedd cyfyngedig yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. Mae mynediad yn agored i gadeiriau olwyn. I gystadlu, dilynwch y camau isod:

  1. Cliciwch yma i lenwi ein ffurflen cais ar-lein (agor mewn dolen newydd)
  2. Ar ôl i chi gyflwyno'r ffurflen, byddwch yn derbyn e-bost gan drefnwyr y digwyddiad yn dweud eich bod wedi cael eich derbyn
  3. Yna byddwn yn anfon côd atoch fel y gallwch chi sefydlu'ch porth eich hun,a byddwn yn cysylltu â chi i'ch helpu i godi arian ar gyfer eich elusen GIG leol!

 

Mae pob cystadleuydd yn derbyn potel ddŵr Elusennau Iechyd Hywel Dda a chrys T elusen cyn y digwyddiad.

Ar ôl cwblhau'r digwyddiad, anfonir tystysgrif a medal at bob ymgeisydd.

 

Addewid codi arian

Gofynnwn i chi addo codi isafswm o £250 mewn nawdd i’n helusen. Sylwch y gallwch ddewis cefnogi ysbyty, ward, gwasanaeth neu adran benodol NEU gallwch ddewis codi arian at ddibenion elusennol cyffredinol. Mae codi arian at ddibenion elusennol cyffredinol yn golygu y bydd eich arian yn cael ei wario lle a phryd y mae ei angen fwyaf.

 

Diolch am eich cefnogaeth - a mwynhewch y ras!

 

Dilynwch ni: