Neidio i'r prif gynnwy

Hanner Marathon Llanelli & 10k

 

Ymunwch â thîm Elusennau Iechyd Hywel Dda yn Hanner Marathon Llanelli a 10k a byddwch yn rhan o ddigwyddiad epig! Byddwch yn dilyn cwrs arfordirol sy'n berffaith ar gyfer rhedwyr tro cyntaf, y rhai sy'n gobeithio cael PB, neu'r rhai sy'n ymarfer ar gyfer marathon.

 

Am y Hanner Marathon

Cynhelir Hanner Marathon Llanelli & 10k ar dir gwastad ar hyd llwybr arfordir y Mileniwm hardd lle byddwch yn mwynhau rhai o'r golygfeydd gorau sydd gan Sir Gaerfyrddin i'w cynnig.

 

Sut ydw i’n cymryd rhan?

Bydd ein lleoedd cyfyngedig yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. I gystadlu, dilynwch y camau isod:

  1. Cliciwch yma i lenwi ein ffurflen gofrestru ar-lein (yn agor mewn dolen newydd)
  2. Ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen, byddwch yn derbyn gwahoddiad i gofrestru gyda Front Runner Events Ltd
  3. Pan fydd hyn wedi'i gwblhau, bydd tîm yr elusen yn cysylltu â chi i'ch helpu i godi arian ar gyfer eich elusen GIG leol.

Mae pob cystadleuydd yn derbyn potel ddŵr Elusennau Iechyd Hywel Dda a chrys T elusen cyn y digwyddiad.

Ar ôl cwblhau'r digwyddiad, anfonir tystysgrif a medal at bob ymgeisydd.

 

Addewid codi arian

Gofynnwn i chi addo codi isafswm o £250 ar gyfer yr Hanner Marathon a £100 am y 10k mewn nawdd i’ch elusen GIG.

Sylwch y gallwch ddewis cefnogi ysbyty, ward, gwasanaeth neu adran benodol NEU gallwch ddewis codi arian at ddibenion elusennol cyffredinol. Mae codi arian at ddibenion elusennol cyffredinol yn golygu y bydd eich arian yn cael ei wario lle a phryd y mae ei angen fwyaf.

 

Diolch am eich cefnogaeth - a mwynhewch y ras!

 

Dilynwch ni: