Neidio i'r prif gynnwy

Cymynrodd yn ariannu offer cardioleg i blant a phobl ifanc yn Sir Benfro

Diolch i gymynrodd hael, mae Elusennau Iechyd Hywel Dda, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, wedi prynu offer gwerth dros £110,000 ar gyfer gwasanaethau cardioleg i rai dan 16 oed yn Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg.

Mae’r gymynrodd gan  Mrs G.W.J. Thomas, wedi ariannu peiriannau ecocardiograffeg ac electrocardiogram (ECG) ar gyfer yr adran Iechyd Plant. Bydd y peiriannau newydd yn sicrhau y bydd cleifion ifanc o Sir Benfro yn parhau i dderbyn gwasanaeth sgrinio cardioleg hanfodol mor agos at eu cartrefi â phosibl.

Mae’r offer ychwanegol hwn yn ychwanegol at ddau beiriant ecocardiograffeg gwerth £200,000 a brynwyd o’r un gymynrodd ar gyfer Adran Gardio-Anadlol yr ysbyty a fydd yn helpu i leihau rhestrau aros am sganiau a galluogi ecocardiogramau i gleifion mewnol i gael eu gwneud yn gynt.

Er bod clinigau sgrinio cardioleg rheolaidd ar gyfer plant dan 16 oed wedi bod yn cael eu cynnal yn yr ysbyty, benthycwyd y peiriannau ecocardiograffeg ac ECG a ddefnyddir gan yr adran Iechyd Plant gan yr Adran Gardio-Anadlol.

Diolch i'r rhodd, mae gan yr adran Iechyd Plant ei pheiriannau pwrpasol ei hun bellach, gan ddod â buddion i lawer o gleifion ifanc yn yr ardal. Ym mhob cyfnod o dri mis, mae'r ymgynghorydd lleol yn unig yn gweld tua 80 o gleifion.

Dywedodd Nick Williams-Davies, Rheolwr Cyflenwi Gwasanaethau – Gwasanaethau Pediatrig a Newyddenedigol Acíwt: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi prynu’r peiriannau newydd gyda chronfeydd elusennol.

“Mae’n bwysig gallu darparu mynediad lleol a rheolaidd i’r lefel hon o archwiliad cardiaidd. Mae buddsoddi mewn offer newydd, modern sy’n bodloni’r fanyleb bediatrig yn hwb gwirioneddol i’r gwasanaeth.”

Dywedodd Dr Faumy Hassan, Pediatregydd Ymgynghorol: “Mae’r peiriant newydd eisoes wedi helpu tri phlentyn â chyflyrau cardiaidd difrifol ers iddo gael ei dderbyn gan yr adran ym mis Hydref 2022, ac wedi perfformio ecocardiogram i dros 60 o blant yn amrywio o atgyfeiriadau cardiaidd newydd i fwy o wasanaethau cardiaidd. - cleifion cardiaidd dilynol ac ôl-lawfeddygol.”

Dywedodd Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda: “Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau ac offer y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn.”

Dilynwch ni: